Project Description

میز و صندلی

لزوم سرو هر وعده غذایی میزی با نشیمن راحت و سایز استاندارد است.

فضای آشپزخانه قابل کنترل تر خواهد شد…

نمونه صندلی هایی که با هر نمونه از میز ها قابل ست شدن است.

دیگر محصولات چوبک